Bora se matar guys hehe ;p

Naruto Shippuden – Episódio 390 – A Decisão de Hanabi

Naruto Shippuden Ep. 390 – A Decisão de Hanabi

Próximos Episódios

Ep. 391 – A Ascensão de Uchiha Madara! 24/10 13:46
Naruto Shippuden
Ep. 392 – O Coração Escondido 24/10 13:46
Naruto Shippuden
Ep. 393 – O verdadeiro Fim 24/10 13:47
Naruto Shippuden
Ep. 394 – Os novos exames Chuunin 24/10 13:47
Naruto Shippuden

Comentários

Mostrar Comentários