Bora se matar guys hehe ;p

Naruto Shippuden – Episódio 316 – Forças Aliadas do Edo Tensei

Naruto Shippuden Ep. 316 – Forças Aliadas do Edo Tensei

Próximos Episódios

Ep. 317 – Shino vs Torune!! 24/10 13:43
Naruto Shippuden
Ep. 318 – O Buraco no Coração 24/10 13:43
Naruto Shippuden
Ep. 319 – A alma que habita a marionete 24/10 13:43
Naruto Shippuden
Ep. 320 – Corra, Omoi 24/10 13:44
Naruto Shippuden

Comentários

Mostrar Comentários