Bora se matar guys hehe ;p

Baka To Test To Shoukanjuu Ni! – Episódio 4 – Eu, Motivo e Dignidade do Homem!

Baka To Test To Shoukanjuu Ni! Ep. 4 – Eu, Motivo e Dignidade do Homem!

Próximos Episódios

Ep. 5 – Eu, Espiar e Acampamento de Treino! 29/10 14:40
Baka To Test To Shoukanjuu Ni!
Ep. 6 – Eu, Espiar e Amizade Masculina! 29/10 14:40
Baka To Test To Shoukanjuu Ni!
Ep. 7 – Eu, Espiar e Paraíso Distante! 29/10 14:40
Baka To Test To Shoukanjuu Ni!
Ep. 8 – Eu, Japão e Palavra Desconhecida 29/10 14:40
Baka To Test To Shoukanjuu Ni!

Comentários

Mostrar Comentários