Bora se matar guys hehe ;p

Naruto Shippuden – Episódio 147 – O Passado do Ninja Renegado

Naruto Shippuden Ep. 147 – O Passado do Ninja Renegado

Próximos Episódios

Ep. 148 – Herdeiro das Trevas 24/10 13:36
Naruto Shippuden
Ep. 149 – Separação 24/10 13:36
Naruto Shippuden
Ep. 150 – O Jutsu Proibido é Liberado 24/10 13:36
Naruto Shippuden
Ep. 151 – Mestre e Pupilo 24/10 13:36
Naruto Shippuden

Comentários

Mostrar Comentários