hehe ;p

Naruto Shippuden – Episódio 5 – Como um Legítimo Kazekage

Naruto Shippuden Ep. 5 – Como um Legítimo Kazekage

Próximos Episódios

Ep. 6 – Arte é um Estouro! 24/10 13:14
Naruto Shippuden
Ep. 7 – Corra, Kankuro, Corra 24/10 13:14
Naruto Shippuden
Ep. 8 – A Equipe Kakashi se Mobiliza 24/10 13:14
Naruto Shippuden
Ep. 9 – As Lágrimas de um Jinchuriki 24/10 13:14
Naruto Shippuden

Comentários

Mostrar Comentários